مهسنا الکتریک
منو موبایل

مهسنا الکتریک

آرشیو مهسنا الکتریک

دوشاخه غیر قابل تعویض چیست؟

دوشاخه غیر قابل تعویض به یک نوع پریز الکتریکی اطلاق می‌شود که در آن دو شاخه الکتریکی ثابت و نمی‌توان …

3 دقیقه مطالعه مشاهده